Melding

Stichting  Sharma Organization Nederland (SON) – te Zoetermeer

Stichting SON

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de samenleving of bent u spiritueel ingesteld? Steun dan Stichting SON!

In 2010 en 2011 heeft Stichting SON verschillende weeshuizen in India en Nepal bezocht en deze financieel ondersteund.  Zie voor foto’s hier: (volg)

Neem contact op als u ook Stichting SON financieel wil steunen of op een andere manier Stichting SON  wil ondersteunen. 

U kunt Stichting SON steunen door uw bijdrage over te maken naar giro nummer: 1854812 ten name van Stichting SON.

Stichting SON is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Uw donatie is hiermee fiscaal aftrekbaar. 

U draagt zo dus niet alleen bij aan de maatschappij, maar helpt ook uzelf ermee! 
  Doelstelling

Stichting SON is opgericht op 29 december 2008 en heeft volgens  haar statuten in artikel 2 de volgende doelstellingen:

1. Het geven van financiële en materiële hulp aan instellingen en goede doelen die zich ten doel hebben gesteld het hindoeïsme als religie duurzaam uit te oefenen/te verspreiden in binnen en buitenland dan wel hieraan gerelateerd zijn.

2. Het organiseren van evenementen ter ondersteuning van deze financiële en materiële hulp.

3. Het steunen van projecten die zich specifiek richten op weeshuizen of kinderopvangprojecten in het   buitenland.

4. Het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  Constactgegevens

Stichting “ SON “ is ingeschreven onder :

Fiscaalnummer: 8202.78.208
Kamer van Koophandel : 27333341

Contact Gegevens:
Stichting  Sharma Organization Nederland (SON)
Melissantstraat  3
2729 CV Zoetermeer
mail: info@stichting-son.nl